De aannemer is bekend en is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zomer gaat de eerste schop in de grond. Bekijk het voorlopige ontwerp alvast op de interactieve kaart.

Concept van het ontwerp voor de N629 Oosterhout – Dongen

De provincie werkt bij de realisatie van de N629 nauw samen met gemeente Oosterhout, voor wie het verbeteren van de N629 onder meer van belang is voor het zorgen voor een goede ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

Zomer 2020 is de nieuwe, verbrede N629 tussen Oosterhout en het kruispunt Provincialeweg/Ter Horst al in gebruik. Via deze pagina worden actuele werkzaamheden en planning gecommuniceerd. daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief met achtergronden en nieuwsberichten rondom de N629.

Planning op hoofdlijnen

  • Vanaf februari 2019: voorbereidende werkzaamheden
  • Vanaf 12 augustus 2019 t/m medio juli 2020: uitvoeringsfase
  • Medio juli 2020: N629 open (gereed) voor verkeer 
  • Begin 2021: oplevering

Werkzaamheden & omleidingen

In de (voorlopige) planning zijn de werkzaamheden voor de komende periode weergegeven met daarbij eventuele verkeershinder zoals afsluitingen en omleidingen. Een overzicht van alle actuele werkzaamheden en omleidingen kunt u raadplegen via een digitale kaart. Hier kunt u tevens het ontwerp van de N629 bekijken.

Wanneer Welke werkzaamheden Wat betekent dat voor u
Feb-aug 2019 Voorbereidingswerkheden op diverse locaties.  Gaat om kleine werkzaamheden. Bij hinder worden omwonenden persoonlijk geïnformeerd.
12 aug- 9 sept 2019 Werkzaamheden Bovensteweg Afsluiting Bovensteweg. Diverse werkzaamheden aan de Bovensteweg, hierin worden ook - in opdracht van de gemeente -  werkzaamheden aan de tunnelbak meegenomen. Raadpleeg de digitale kaart voor eventuele omleidingen.

Sept - okt 2019

Plaatsen nieuw viaduct over A27

Voor de werkzaamheden aan het viaduct zijn verschillende gedeeltelijke afsluitingen van kracht in deze periode (rijbanen en afrit-toerit van de A27). Bekijk de omleidingsroutes via de digitale kaart.
Sept - dec 2019

Werkzaamheden kluifrotonde

  • Realisatie westelijk gedeelte turborotonde (gereedmaken als tijdelijke kluifrotonde voor fase 2)
  • Aanleggen van nieuwe Landbouwweg, carpoolplaats en vrijliggend fietspad

Vragen over werkzaamheden

Heeft u vragen over werkzaamheden? Neem dan contact op met Harry Koopman, de omgevingsmanager van Heijmans op 06 15 63 44 80 of omgevingn629@heijmans.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij Sarah Diesveld Omgevingsmanager N629 voor de provincie Noord-Brabant.

Contact

Aansluiting N629 op Oosteind/A27

(Sarah) Diesveld
Omgevingsmanager N629