Deze video gaat over Brabantse manier van samenwerken

Brabant 2050

In de Brabantse Omgevingsvisie is in 2018, in samenspraak met andere overheden, partners en Brabanders de belangrijkste ambities bepaald voor de fysieke leefomgeving. Als vervolg hierop zijn in 2023 de kansen en uitdagingen onderzocht voor het verwezenlijken van deze ambities. Samen met andere overheden heeft de provincie Noord-Brabant de opgaven voor de leefomgeving tot en met 2050 in kaart gebracht. We zien kansen om met doordachte keuzes en verantwoorde ontwikkeling onze leefomgeving naar een hoger plan te tillen. De komende jaren gaan we stapsgewijs aan de slag voor de Brabantse leefomgeving van de toekomst, als één overheid en samen met Brabanders.

Ruimte voor kwaliteit van de leefomgeving

Alles wat we doen vraagt om ruimte: wonen, werken, ontspannen, reizen, produceren en consumeren. Maar ook het ontwikkelen van natuur, overstappen op duurzame energie en aanpassingen vanwege steeds extremer weer. Hierbij staan we voor dringende uitdagingen én veelbelovende ontwikkelkansen. 

Brabant heeft veel kwaliteiten die we kunnen inzetten bij onze keuzes voor de toekomst. De centrale ligging van Brabant in West-Europa maakt ons aantrekkelijk voor het vervoer van mensen, grondstoffen en goederen. Er zijn kansen om de natuurlijke staat te herstellen van ons landschap, onze bodem en ons water. Steden en dorpen zijn sterk met elkaar verbonden en onze landbouw is vernieuwend. 

Brabanders zijn goed in samenwerken: we durven te vernieuwen en lopen daarmee voorop. In onze provincie werken denkers en doeners slim samen. We zijn goed in nieuwe dingen ontwikkelen en maken. We hebben een rijke geschiedenis en cultuur die ons met elkaar verbindt. Al deze kwaliteiten helpen ons bij het maken van keuzes voor het Brabant van 2050. Daarbij zijn 3 perspectieven:

  • Natuur en Landbouw
  • Duurzame energie en circulaire economie
  • Leefbare steden en regio’s

Blijf op de hoogte

De komende jaren werkt de provincie samen met andere overheden en Brabanders aan ruimtelijke opgaven tot en met 2050. Blijf op de hoogte van het vervolg en meld u aan voor de nieuwsbrief Wonen, Werken & Leefomgeving

Zie ook