Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht


Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) bewaakt en verbetert de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving in Brabant. Dit doet het met vergunningverlening, toezicht en handhaving als instrumenten.

In het BPO stemmen de handhavingspartners af over ontwikkelingen en maken ze afspraken over de onderlinge samenwerking.

Omgevingswet, milieu, klimaat en veiligheid

De komende jaren staat de Brabantse samenwerking in het fysieke domein voor een aantal grote uitdagingen. Zo komt de Omgevingswet eraan en worden door de maatschappij steeds hogere eisen gesteld aan het realiseren van milieu-, klimaat-, veiligheid- en gezondheidsdoelstellingen. Ook vragen bestuurders om het steviger verbinden van bestuursrecht en strafrecht. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van gemeenten, werkgebieden van omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s of waterschappen en de taken van politie en openbaar ministerie. Daarom werken al deze partijen samen in het BPO.

Vragen of informatie over het BPO?

Neem gerust contact op met de secretaris van het BPO. Stuur daarvoor een e-mail naar BPO@brabant.nl.