Opgaven in de leefomgeving tot en met 2050


Samen met andere overheden heeft de provincie in beeld gebracht welke ruimtelijke keuzes er nodig zijn voor een duurzaam, leefbaar en welvarend Brabant in 2050. Brabant staat voor flinke uitdagingen, die allemaal vragen om ruimte. En die ruimte is beperkt. In het ‘ruimtelijk voorstel’ heeft de provincie in samenspraak met partners de opgaven in kaart gebracht voor de leefomgeving tot en met 2050.

Downloads

Nationale opgaven en Brabantse ambities

Als provincie willen we veel nieuwe woningen mogelijk maken en bedrijven ruimte bieden om te ondernemen. We maken de transitie naar duurzame energie en versterken de kwaliteit van water, natuur en milieu. Met perspectief voor landbouw en sterke steden. We willen ons vitaal platteland bereikbaar houden. De provincie zet zich in voor het voorkomen van verdere klimaatverandering en het beter omgaan met hitte, wateroverlast en droogte.
Deze opgaven spelen ook op landelijk niveau. Daarom heeft het Rijk in december 2022 aan de provincie gevraagd om aan te geven wat er mogelijk is in Brabant, in samenhang met nationale opgaven. Alle opgaven moeten we zien te realiseren in onze Brabantse leefomgeving. In het ‘ruimtelijk voorstel’ heeft de provincie in 2023 de opgaven voor de leefomgeving tot en met 2050 in kaart gebracht, in samenwerking met Brabantse partners.

Brabantse manier van samenwerken

Brabanders hebben van nature de neiging elkaar op te zoeken. De coöperatie ontstond niet voor niets in Brabant, in een tijd dat mensen op elkaar aangewezen waren. Met onze typische Brabantse manier van samenwerken zijn we aan de slag gegaan met onze provinciale ambities en de vraag van het Rijk. In 2023 heeft de provincie samen met partners de Brabantse ruimtelijke kaart ingevuld, samen met de Rijksoverheid, gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden.
Dit hebben we onder meer gedaan met inbreng vanuit bestaande samenwerkingen vanuit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG), het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) en de NOVEX-programma’s Stedelijk Brabant en De Peel. Vanuit verschillende perspectieven is een beeld ontstaan van Brabant in 2050: natuur & landbouw, duurzame energie & circulaire economie, en leefbare steden en regio’s. Deze kennis geeft de mogelijkheid om ‘terug te kijken’ naar wat er nu nodig is om die toekomst te bereiken.

Brabant 2050: aanbod bij Rijk en vervolg

In december 2023 is het ruimtelijk voorstel bij het Rijk aangeboden. Het Rijk gebruikt dit als inbreng bij nieuwe plannen voor de ruimtelijke ordening in Nederland (Nota Ruimte). De provincie Noord-Brabant gebruikt deze analyse om met mede-overheden, samenwerkingspartners en Brabanders plannen te maken voor onze leefomgeving. Vanuit een uitnodigend toekomstbeeld voor het Brabant van 2050 gaan we duurzaam onze koers bepalen voor 2050 en samenwerken aan ruimtelijke opgaven.

Brabants ruimtelijk voorstel

Het Brabants ruimtelijk voorstel is een integraal aanbod dat toont hoe Brabant de nationale opgaven verbindt aan Brabantse ambities. Het is in december 2023 aangeboden aan het Rijk als input voor een nieuwe Nota Ruimte. Zie ook de documenten op deze pagina.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.