Duurzame energie en circulaire economie


De provincie wil veel bereiken voor klimaat en energie. Zo moet in 2030 50% van de opgewekte energie uit duurzame bronnen komen. In 2050 moet dat zelfs 100% zijn, grotendeels afkomstig uit Brabant. Daarnaast moet de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% naar beneden ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 met 90%. Forse doelen dus, die om grote maatregelen vragen. Dit vraagt om een zorgvuldige ruimtelijke indeling en gebruik van duurzame energiebronnen. Het opwekken, opslaan en inzetten van duurzame energie gebeurt op plekken die daar het meest geschikt voor zijn en die het meeste opleveren.

De bouwstenen voor duurzame energie en een circulaire economie

Cluster Energie Strategieën (CES’en)

Gericht op het tijdig beschikbaar krijgen van de benodigde energie-infrastructuur voor de verduurzaming van de industrie. Én op het maximaal benutten van infrastructuur die voor industrie buiten de provincie wordt gerealiseerd, zodat het bijdraagt aan de Brabantse energietransitie.

Nationale en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (NAL/RAL)

Naast laadpalen voor elektrische auto's onder andere ook gericht op het in beeld brengen van de behoefte aan zware laadstations voor de logistiek. Zie ook: Energie en mobiliteit

Regionale Energiestrategie (RES)

In deze strategie worden onder andere keuzes gemaakt voor de reserveringsgebieden voor de productie van elektriciteit via wind en zon.

Warmtevoorziening

Vooral in het stedelijke gebied wordt gekeken naar een nieuwe warmtevoorziening voor bestaande huizen en gebouwen. Zie ook: Energie en gebouwde omgeving

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat (PMIEK)

In het PMIEK wordt gewerkt aan een maatschappelijke prioritering van te realiseren kabels, leidingen en buizen

Samenwerken aan ruimtelijke opgaven

Deze opgaven zijn enkele van de manieren waarop de provincie samenwerkt aan ruimtelijke opgaven.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.