Laatste nieuws

Actieve slide: 1
  1. 1
  2. 2

Nieuws

afbeelding van

Themadag 30 september

Tijdens deze themadag vinden onder andere bijeenkomsten plaats over het Beleidskader Natuur 2023-2030, de governancestructuur van het IPO, de luchtkwaliteit en gezondheid in Brabant en het provinciale internationaliserings- en luchtvaartbeleid.

afbeelding van

Routekaart Stalaanpassingen 2024

Veehouderijen in Brabant moeten op 1 januari 2024 voldoen aan strengere eisen. Voor veehouders en hun mogelijke opvolgers brengt dit ingrijpende keuzes met zich mee. Daarom ondersteunt de provincie hen waar mogelijk.

afbeelding van Bord welkom in Brabant

Nieuwe kaarten met gemeentegrenzen

Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Landerd en Uden opgegaan in de nieuwe gemeente Maashorst en zijn de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis opgegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Met deze wijzigingen telt de provincie Noord-Brabant 56 gemeenten.

afbeelding van

Brabantse bomen

Gezonde bomen en bossen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Ze vergroten de biodiversiteit én hebben een positief effect op de woon- en werkomgeving. Daarom wil de provincie 40 miljoen nieuwe bomen planten en bestaande bossen gezonder maken.