Regionale samenwerking over de leefomgeving


Wonen en werken, reizen van A naar B, produceren, consumeren en recreëren. Alles wat we doen vraagt om ruimte; en die is schaars. Daarom is slim en verstandig gebruik van deze ruimte belangrijk.

Samenwerken aan gezamenlijke afspraken

Als provincie werken we aan de kwaliteit van de omgeving waarin we wonen en werken. Dat doen we samen met gemeenten en waterschappen, in de vier Brabantse regio’s. Tijdens Regionale Ontwikkeldagen worden hierover afspraken gemaakt.

De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende woningen zijn die passen bij de wensen van bewoners, dat er werklocaties zijn van goede kwaliteit, dorpen en steden waar veel gebeurt en dat wordt voorkomen dat gebouwen leeg komen te staan. Dit alles op de juiste plek, in de juiste vorm en op het juiste moment. En in een goed evenwicht tussen samenleving, economie en natuur.

Dat kan alleen door als gezamenlijke overheden hierin goed samen te werken. Daarom maken provincie en regio’s gezamenlijk afspraken over woningbouw, kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen, landschap en mobiliteit. En daarnaast ook over de energietransitie en klimaatadaptatie. Dat gebeurt in de vier Brabantse regio’s: West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant tijdens de regionale ontwikkeldagen, die 2x per jaar plaatsvinden.

Afspraken per regio

Vaak gelden deze afspraken voor een langere periode. In een aantal gevallen worden de afspraken elk jaar – waar nodig – geactualiseerd.

De afspraken zijn per regio in te zien op Pleio Ook in de (interim) Omgevingsverordening staat dat gemeenten, waterschappen en provincie samen afspraken moeten maken. Gaat de gemeente dus aan de slag met een bestemmingsplan? Dan moet dit passen binnen de gemaakte afspraken.

Contact

Heeft u een vraag over de regionale afspraken of wilt u meer weten? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens:

Voor de regio Noordoost-Brabant: Lisanne Kusters (LKusters@brabant.nl)

Voor de regio Zuidoost-Brabant: Manuel Groot Zevert (EGrootZevert@brabant.nl)

Voor de regio Midden-Brabant: Pieter van Cappelle (PvCappelle@brabant.nl)

Voor de regio West-Brabant: Pieter van Cappelle (PvCappelle@brabant.nl)


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Afspraken per regio

De afspraken zijn per regio in te zien op Pleio.