180 bedrijven en organisaties, waaronder provincie Noord-Brabant, tekenden in 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. Zij spraken af om in 2030 minimaal 50% minder primaire grondstoffen als metaal te gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren gaat. In zo’n circulaire economie zijn de kringlopen van grondstoffen gesloten en bestaat dus geen afval meer.

Bijdrage provincie

Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van afval en grondstoffen. Dit heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild.

De grootste uitdaging is om succesvolle initiatieven op grotere schaal toe te passen. De provincie heeft financiering beschikbaar voor projecten in 3 sectoren: maakindustrie, voedselproductie inclusief landbouw en bouw en infrastructuur. In deze grote Brabantse sectoren is nog veel winst te behalen.

Partners

Financiering en business development

Kennis, onderzoeksvragen en productontwikkeling

Samenwerkingsverbanden

Zie ook