De woordvoerders zijn op genoemde nummers te bereiken tijdens kantoortijden. ’s Avonds en in het weekend kunt u terecht op 06 27 74 52 00.

Woordvoerders

Bestuurder Portefeuille Woordvoerder
Commissaris van de Koning Ina Adema

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen

Economie, Talentontwikkeling en Financiën
Gedeputeerde Hagar Roijackers Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied
  • Meja van Zelst
  • 06 52 79 44 37                      
Gedeputeerde Stijn Smeulders Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
Gedeputeerde Bas Maes Energie, Cultuur, Sport en Erfgoed 
Gedeputeerde Saskia Boelema Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart
Gedeputeerde Marc Oudenhoven Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking
Gedeputeerde Wilma Dirken Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid 
Provinciale Staten