Profiel

Ina Adema werd in 1968 in Amsterdam geboren. Zij studeerde rechten aan de universiteiten van Groningen en Göttingen. Na een loopbaan bij het bedrijfsleven werd zij in 2001 wethouder in de gemeente Deventer. In 2009 werd zij benoemd als burgemeester in de gemeente Veghel. Die gemeente fuseerde in 2017 met Schijndel en St.Oedenrode tot Meierijstad. In 2016 werd zij burgemeester van de hoofdstad van Flevoland, Lelystad. Op 1 oktober 2020 volgde zij Wim van de Donk op als commissaris van de Koning in Noord-Brabant. In haar eigen woorden ‘de droombaan’.

Openbaar Bestuur

Ina Adema heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Naast haar rol als burgemeester was zij onder meer lid van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, secretaris van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, co-voorzitter van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, lid van de ministeriële stuurgroep Lelystad Airport, lid bestuurlijke regiegroep Metropoolregio Amsterdam.

Portefeuille

  • Rijkstaken
  • Provinciearchief
  • Bestuurlijke integriteit (Bibob)
  • Bestuurlijke coördinatie    
  • Externe betrekkingen
  • Taskforce Brabant-Zeeland

Zie ook