Provinciale Staten van Noord-Brabant bestaat uit 55 Statenleden, afkomstig van 14 politieke partijen. Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. De volgende Statenverkiezingen zijn in 2023.

Op dagen dat Provinciale Staten bijeenkomen kunt u de bijeenkomsten volgen op www.brabant.nl/pslive

Alle informatie vindt u op: https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl