Een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan!


Wilt u een keer een vergadering van Provinciale Staten bijwonen? Dat kan. Meld u aan als gast van de Staten en ontvang een uitnodiging!

Provinciale Staten (PS) komen ongeveer een keer in de maand bijeen voor een plenaire vergadering in de Statenzaal van het provinciehuis van Noord-Brabant. Tijdens deze vergadering debatteren Statenleden met elkaar en stemmen ze over besluiten die op de agenda staan. Via het programma Gasten van de Staten kun je daar bij zijn, en het debat vanaf de publieke tribune volgen. Ook krijg je een presentatie over het provinciaal bestuur en een rondleiding door het provinciehuis.

In 2024 kun je je als gast aanmelden voor de volgende Statendagen:

  • vrijdag 28 juni
  • vrijdag 13 september
  • vrijdag 18 oktober
  • vrijdag 1 november
  • vrijdag 8 november

Meld je digitaal aan met het formulier Aanmelden gast van de Staten

Heb je vragen, neem dan contact op het evenementenbureau via telefoonnummer 073 681 27 27, of mail naar evenementenbureau@brabant.nl o.v.v. gast van de Staten.


Vragen?

Wij helpen u graag verder!