Portefeuille Economie, Talentontwikkeling en Financiën

 • Economie & Internationalisering
 • Kennis & Talentontwikkeling
 • Financiën
 • Europees Comité van de Regio’s
 • Huis Nederlandse Provincies
 • Vlaams-Nederlandse Delta
 • Europese programma’s
 • Eerste loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Economie, Kennis en Talentontwikkeling

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Nederlandse Delegatie Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio's
 • Lid Commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio's
 • Coördinator ECON Renew fractie van het Europees Comité van de Regio’s
 • Lid Stuurgroep Nationaal Actiegericht Bod Midpoint Brabant
 • Lid Stuurgroep Triple Helix Makes & Moves
 • Voorzitter Stuurgroep Havenstrategie Moerdijk
 • Lid Bestuur Havenschap Moerdijk
 • Lid Brabantse Adviesraad AI
 • Lid Advisory Board Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid)
 • Lid Stuurgroep Smart and Green Transport Delta
 • Lid Stuurgroep Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel (AIAC)
 • Lid Comité van Aanbeveling Themajaar 100 Years Pharma Future
 • Lid Bestuurlijk Overleg JADS
 • Lid Bestuurlijk Overleg Brabantse Innovatietafel Landbouw

Financiën

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën (IPO)
 • Lid Treasury Committee provincie Noord-Brabant 
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Nazorgfonds

Slimme financiering & participaties

Gedeputeerde van Gruijthuijsen vervult de eigenaarsrol met betrekking tot de volgende provinciale
deelnemingen:

 • Eindhoven Airport NV
 • Nederlandse Waterschapsbank NV
 • NV bank voor Nederlandse gemeenten
 • Ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. (Knoop XL) in oprichting
 • Stichting COO BIC
 • Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Europese programma’s

 • Voorzitter Stuurgroep OPZuid 2014-2020
 • Voorzitter Stuurgroep OPZuid 2021-2027
 • Voorzitter Stuurgroep Just Transition Fund (JTF) Noord/West Brabant
 • Lid Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020
 • Lid Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027
 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Vlaanderen-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Duitsland-Nederland
 • Lid Comité van Toezicht Interreg A Maas-Rijn
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regio Zuid-Nederland 

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Netwerkvertegenwoordiger Statenleden en Gedeputeerden bestuurdersvereniging VVD

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Geen

Zie ook

 • Naam
  J. (Jeroen) Hellebrekers
  Functie
  Woordvoerder Martijn van Gruijthuijsen
  jhellebrekers@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 79 45 39
 • Naam
  H. (Hanneke) Massuger
  Functie
  Secretaresse Martijn van Gruijthuijsen
  jmassuger@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 25 80