Portefeuille Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart

 • Water & Bodem
 • Gezondheid
 • Brede Welvaart
 • Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
 • Organisatie & digitale transformatie
 • IPO
 • Vijfde loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Water

 • Voorzitter van de Stuurgroep Bedijkte Maas
 • Voorzitter van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg
 • Voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
 • Lid van het overleg van GS met Noord-Brabantse Waterschapsbond
 • Voorzitter van de Stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt
 • Voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid van de Stuurgroep Geopark Schelde Delta
 • Lid van HOWABO (Hoogwaterbescherming)
 • Agendalid van het Bestuurlijk Platform waterveiligheid (nationaal)
 • Lid van IRM (Integraal Riviermanagement)
 • Lid van de Stuurgroep Meanderende Maas
 • Lid van het Nationaal Deltaprogramma
 • Lid van de Stuurgroep Schoon Water
 • Lid van Stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas
 • Lid van de Stuurgroep BUO (6e en 7e Actieprogramma Nitraat)

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 • Opdrachtgever Directeurenoverleg Omgevingsdiensten Noord-Brabant
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht

Bestuur

 • Lid van het bestuur van IPO
 • Lid van de stuurgroep regiodeal West-Brabant
 • Lid van de stuurgroep regiodeal Noordoost Brabant

Gebiedsgerichte aanpak

 • Lid Bestuurlijk overleg Ulvenhoutse Bos
 • Lid Bestuurlijk overleg Zundert Floreert

Europese programma’s

 • Lid van de Stuurgroep OP Zuid 2014-2020 
 • Lid van de Stuurgroep OPZuid 2021-2027

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum
 • Lid MIKZ maatschappelijke kinderopvang (tot 4 oktober 2023)

Zie ook

 • Naam
  E. (Elise) Bedaf
  Functie
  Woordvoerder Saskia Boelema
  ebedaf@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 78 35 13
 • Naam
  D. (Danique) van Langeveld
  Functie
  Secretaresse Saskia Boelema
  dvlangeveld@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 28 50