Portefeuille Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid

 • Ruimtelijke Ordening & Omgevingswet
 • Ruimtelijk voorstel
 • Wonen
 • Stikstof
 • Veiligheid
 • Zevende loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid Bestuurlijk Overleg De Biesbosch
 • Lid Brabantbrede Tafel Aanpak Stikstof
 • Lid IPO BAC Landelijk Gebied
 • Lid Founding Partners Overleg Spark Campus
 • Lid Stuurgroep Risk Factory
 • Lid Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
 • Lid Bestuurlijke Ontwikkel/Omgevingsdagen Zuidoost- Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant/SRBT, West-Brabant-(West)
 • Lid Stuurgroepen Stedelijke regio’s Breda-Tilburg (SRBT), West-Brabant-West en ’s Hertogenbosch
 • Lid Stuurgroepen Uitvoering Woondeal regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost Brabant, Stedelijke regio’s Breda-Tilburg (SRBT) en West-Brabant-West
 • Lid BO Brabantse Woondeals met de minister
 • Lid/agendalid poho’s/ stuurgroepen Wonen in de Brabantse (sub)regio’s
 • Voorzitter Bouwplatform Brabant
 • Bestuurlijk trekker/aanjager Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
 • Interprovinciaal Overleg bij Bestuurlijke Advies Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Wonen en Waterbeheer

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid examencommissie Envire (Envex)

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Geen

Zie ook

 • Naam
  F. (Floris) Ran
  Functie
  Woordvoerder Wilma Dirken
  fran@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 55 68 65 95
 • Naam
  I. (Ingrid) Kapteijns
  Functie
  Secretaresse Wilma Dirken
  ikapteijns@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 25 87