Portefeuille Energie, Cultuur, Sport en Erfgoed

 • Energie
 • Cultuur, Sport en Erfgoed
 • Vrije tijdseconomie
 • 4e loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Energie

 • Voorzitter Brabantbreed Bestuurlijk Overleg Energie
 • Lid van vier Brabantse regionale stuurgroepen RES
 • Lid Raad van Advies Brabant Geeft Energie
 • Lid van de IPO BAC Klimaat en Energie
 • Lid Bestuurlijke kopgroep Bovenregionaal Warmtenet 
 • Voorzitter Stuurgroep green deal geothermie Brabant
 • Lid Borgingscommissie Sociale Innovatie Energie 2 
 • Lid industrietafel Middenwest-Brabant
 • Lid stuurgroep Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk en Schelde-Delta Regio

Cultuur

 • Voorzitter Stuurgroep Zuiderwaterlinie
 • Agendalid van IPO BAC Regionale Economie en Cultuur
 • Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies
 • Juryvoorzitter van de Erfgoedprijs (Brabants Lof & Brabants Belofte) 

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Geen

Zie ook

 • Naam
  H. (Hub) Dohmen
  Functie
  Woordvoerder Bas Maes
  hdohmen@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 78 36 41
 • Naam
  B. (Brigit) van Hal
  Functie
  Secretaresse Bas Maes
  bvhal@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 18 30 32 68