Zoek in Onderwerpen<

Zoek in Onderwerpen

Aanpak stikstof

 1. Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
 2. Brabants overzicht stikstofdata
 3. Gebiedsgerichte aanpak stikstof
 4. Maatregelen voor minder stikstofuitstoot
 5. Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming
 6. Ontwikkelingen mogelijk maken met stikstofruimte
 7. Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
 8. Wat is het stikstofprobleem?

Economie

 1. Arbeidsmarkt & Talent
 2. Brabant Startup Fonds
 3. Brabantse Impact Monitor
 4. Circulariteit & Duurzaamheid
 5. Clusters & Campussen
 6. Data & Digitalisering
 7. Innovatie & Technologie
 8. Internationaal

Energie

 1. Elektriciteit
 2. Energie en Gebouwde omgeving
 3. Energie en industrie
 4. Energie en Mobiliteit
 5. Energiebeleid
 6. Regionale Energie Strategieën (RES)
 7. Sociale innovatie
 8. Transportschaarste

Erfgoed

 1. Archeologie
 2. Erfgoed
 3. Monumentenzorg

Gezondheid

 1. Beleidskader Gezondheid 2021-2030

Handhaving

 1. Gebiedsgericht Handhaven Mest
 2. Handhavingskoers
 3. Naleving & toezicht
 4. Omgevingsdiensten
 5. Samen Sterk in Brabant
 6. Wet Bibob bij de provincie

Landbouw en voedsel

 1. Akker- en tuinbouw
 2. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030
 3. Boeren met natuur
 4. Innovatie Landbouw en Voedsel
 5. Landbouw en Gezondheid
 6. Mest in kringlooplandbouw
 7. Veehouderij
 8. Voedselsysteem

Leefbaarheid

 1. Chaam 2040
 2. ITHACA
 3. Sociaal Inkopen
 4. Sterke Communities

Milieu

 1. Beleidskader Milieu
 2. Bodem, ontgrondingen en stortplaatsen
 3. Duurzaamheid
 4. Geluid
 5. Luchtkwaliteit
 6. Omgevingsvergunning

Natuur en landschap

 1. Brabants natuurbeleid
 2. Landschap
 3. Natuur
 4. Wet- en regelgeving natuur

Omgevingsbeleid

 1. Beleidskaders
 2. Interim Omgevingsverordening (IOV)
 3. Omgevingsverordening Noord-Brabant
 4. Omgevingsvisie
 5. Omgevingswet
 6. Samenwerken aan de leefomgeving

Ruimtelijke ontwikkeling

 1. Arbeidsmigratie
 2. Beleidskader Wonen en Werken
 3. Bevolking en wonen
 4. Gebiedsontwikkelingen
 5. Gebiedstransformaties
 6. Leegstand
 7. Ruimtelijk beleid
 8. Werklocaties

Veiligheid

 1. Omgevingsveiligheid (externe veiligheid)
 2. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 3. Bescherming tegen water
 4. Risicokaart

Verkeer en vervoer

 1. Feiten en cijfers verkeer
 2. Fiets
 3. Goederenvervoer en logistiek
 4. INDUSA
 5. Luchtvaart
 6. Openbaar vervoer
 7. Slimme mobiliteit
 8. Verkeers- en vervoersbeleid
 9. Verkeersveiligheid
 10. Wegbeheer en onderhoud
 11. Wegenprojecten in Brabant

Vrijetijd, Cultuur en Sport

 1. Beleidskader Levendig Brabant 2030
 2. Cultuur
 3. Sport
 4. Subsidieregeling Levendig Brabant
 5. Vrijetijd

Water en bodem

 1. Klimaatadaptatie
 2. Schoon water
 3. Vitale Bodem
 4. Voldoende water
 5. Waterbeleid en meetgegevens
 6. Waterveiligheid
 7. Zwemwater