Monumenten


Brabant heeft een rijke geschiedenis. Dat zie je ook aan de vele oude gebouwen. Ze vormen een belangrijk deel van de identiteit van Brabant. Om deze monumenten te behouden, beleefbaar en bereikbaar te houden, is het zaak deze goed te onderhouden. Samen met eigenaren en vrijwilligers draagt de provincie daar zorg voor.

De zorg voor ons Brabant erfgoed, dragen we niet alleen. Belangrijke partners in het behoud van ons erfgoed zijn:

  • Monumentenwacht Noord-Brabant: zij ondersteunen eigenaren en beheerders bij het onderhoud van hun monument en zorgen zo dat ons onvervangbare Brabantse erfgoed doorgegeven kan worden aan volgende generaties.
  • Monumentenhuis Brabant: Stichting Monumentenhuis Brabant verbetert de kwaliteit van de monumentenzorg.

Interactieve monumentenkaart

Monumentale molens, kastelen, bruggen, stations en kerken vindt u op de Brabantse interactieve monumentenkaart.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.