Risicokaart


De risicokaart geeft een beeld van de risico’s in de woon- en leefomgeving.

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de risicokaart. De gegevens komen van het rijk, gemeenten, waterschappen en de provincie. De 12 provincies hebben ervoor gekozen de risicokaart samen te onderhouden op risicokaart.nl
Hier vindt u achtergrondinformatie, data en kaarten per thema. Ook zijn hier de ontwikkelingen te volgen via nieuwsberichten.

Atlas Leefomgeving

Om het aantal informatieproducten binnen de overheid verder te harmoniseren worden sinds 1 januari 2023 de kaarten van de risicokaart getoond via atlasleefomgeving.nl. Hier wordt zoveel mogelijk informatie over de leefomgeving bij elkaar gebracht.

Risicosituaties op de kaart

Op risicokaart.nl vindt u een overzicht van 12 mogelijke risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en ongevallen.


Vragen?

Wij helpen u graag verder!