Amateur- en professionele kunst


Bij Brabant past een cultureel klimaat van goede kwaliteit. We willen dat alle Brabanders van dat klimaat kunnen genieten. De Brabantse amateur- en professionele kunstinstellingen en verenigingen dragen hun steentje hieraan bij. Onze provincie is vele van die verenigingen rijk. Zij zorgen naast het kunstzinnige aspect ook voor verbinding met en tussen Brabanders; het sociale aspect van kunst is voor de provincie ook enorm belangrijk.

Amateur- en professionele kunstbeoefening en -beleving zijn met elkaar verweven. Momenteel bekijken we hoe we de ondersteuning van de culturele sector richting 2030 samen met mede-overheden kunnen vormgeven. Dat doen we onder andere door het geven van meerjarensubsidies waardoor we regionaal kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod (amateurkunsten en professionele kunsten) kunnen ondersteunen.

Amateurkunstregeling

De provincie wil de artistieke kwaliteit en deelname aan de amateurkunst in Brabant bevorderen. We ondersteunen daarom tot en met 2024 achttien Brabantse instellingen die de kwaliteit van de amateurkunst verbeteren of de participatie vergroten. Zij krijgen een meerjarige subsidie via de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. In 2025 worden er wederom meerjarensubsidies toegekend op basis van een subsidieregeling.

Professionele kunstregeling

Het culturele aanbod versterken en het culturele systeem versterken, dat is het doel van de professionele kunstenregeling. Om die reden ondersteunen we de professionele kunsten in Brabant via de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Culturele instellingen met een regionale functie die van de provincie een meerjarige subsidie krijgen, richten zich op de ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten.


Bestanden

Beoordeling door de Adviescommissie Amateurkunst

Beoordeling door Adviescommissie Professionele Kunsten 2025-2028

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.