Uitvoeringsagenda Gezondheid


In de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022-2023 staat hoe de provincie, samen met partners, de ambitie '3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030' op korte termijn wil verwezenlijken.

Brabantse gezondheidspartners en onderzoeken wijzen op het belang van een verschuiving van zorg naar gezondheid. Daarom zet de provincie in op preventie, want aan de voorkant van het zorgstelsel is veel meer gezondheidswinst te halen dan aan de achterkant. De provinciale ambitie gaat uit van positieve gezondheid; waarbij mensen goed in hun vel zitten. Ze hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.

Lees de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022 - 2023 (pdf, 4.2 MB)

Resultaten en acties van de uitvoeringsagenda gezondheid in 2022 en 2023 staan in de jaarverslagen.

Gezondheidswinst

Mogelijke acties om gezondheidswinst te behalen zijn:

  • Schone lucht (50% gezondheidswinst via het Schone Luchtakkoord);
  • Goede fiets- en wandelinfrastructuur voor een actieve leefstijl;
  • Gezond aanbod van voedsel t.b.v. een gezond voedingspatroon;
  • Verbeteraanpak met betrekking tot hitte- en wateroverlast;
  • Nabijheid van natuur en groen om te kunnen bewegen.

Vragen?

Wij helpen u graag verder!