Beleidskader Gezondheid 2021-2030


De provincie Noord-Brabant wil 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Alle provinciale programma’s zetten zich maximaal in om dat doel te bereiken. Dit staat beschreven in het beleidskader Gezondheid 2021-2030.

Van zorg naar gezondheid

Brabantse gezondheidspartners en onderzoeken wijzen op het belang van een verschuiving van zorg naar gezondheid. Daarom zet de provincie in op preventie, want aan de voorkant van het zorgstelsel is veel meer gezondheidswinst te halen dan aan de achterkant. De provinciale ambitie gaat uit van positieve gezondheid; waarbij mensen goed in hun vel zitten. Ze hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Het is een breed perspectief op gezondheid dat inmiddels gemeengoed is onder experts en ook centraal staat in de provinciale Omgevingsvisie.

Gezondheidswinst

Mogelijke acties om gezondheidswinst te behalen zijn:

  • Schone lucht (50% gezondheidswinst via het Schone Luchtakkoord)
  • Goede fiets- en wandelinfrastructuur t.b.v. een actieve leefstijl
  • Gezond aanbod van voedsel t.b.v. een gezond voedingspatroon
  • Verbeteraanpak m.b.t. hitte- en wateroverlast
  • Nabijheid van natuur en groen om te kunnen bewegen

Uitvoeringsagenda

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsagenda Gezondheid 2022 - 2023 (pdf, 4.2 MB) vastgesteld. In dit document staat hoe we de ambitie van 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030 willen gaan verwezenlijken met onze partners.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!