Brede Welvaart


Welvaart gaat niet alleen over rijkdom en bezit. Want boven een bepaald welvaartsniveau, leidt economische groei niet automatisch ook tot meer geluk. Daarom is het belangrijk om vanuit meer verschillende invalshoeken naar welvaart te kijken. Dat noemen we ‘brede welvaart’.

Bij brede welvaart gaat het niet alleen om het vergroten van de (materiele) waarde, maar ook om het welzijn van mensen. Dat betekent dat er naast economische doelen, ook sociale en ecologische doelen worden nagestreefd, bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, milieu, werk-privé balans.

Economische groei heeft ook een schaduwzijde. Het kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op natuur en milieu als industrie meer ruimte krijgt. De samenhang tussen economische groei en kwaliteit van leven moet in balans blijven. Mensen beoordelen de kwaliteit van het leven op meer onderdelen dan alleen geld. Bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden in het ‘hier en nu’, maar het gaat ook over ‘elders’ en ‘later’.

Naar de subsite Brede Welvaart


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.