Regionale samenwerking


De provincie werkt met andere overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Hierdoor zorgen we ervoor dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Overheidsorganisaties trekken steeds meer en vaker met elkaar op als één overheid bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven. Daarbij wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en verenigingen, ondernemers, onderwijs- en kennisinstituten en inwoners van Brabant.

De provincie werkt samen met het Rijk, met andere provincies, met gemeenten, al dan niet in regionaal verband. Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen aan de strategische opgaven.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.