Asielopgave Noord-Brabant


Om voldoende opvangplekken te realiseren in Nederland heeft de regering alle commissarissen van de Koning (CdK’s) gevraagd om de samenwerking te bevorderen tussen in de provincie werkzame rijksambtenaren (zoals het COA) en andere overheden.

Invulling aan deze taak wordt gegeven met een provinciale regietafel. De CdK is vanuit haar rol als rijksorgaan voorzitter van de provinciale regietafel.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.