Talenten in de kunst (TalentHub Brabant)


Als provincie zetten we hoog in op talentontwikkeling. We zijn dan ook trots dat Brabant meerdere bekende kunstvakopleidingen heeft. De toptalenten van deze opleidingen worden uitgedaagd om zich in Brabant te vestigen en verder te ontwikkelen als professional.

Talenten zijn van belang voor de artistieke groei en nieuwe aanwas. Het zijn de aanpakkers die een buurt, wijk, dorp of stad aantrekkelijker kunnen maken met hun frisse, verrassende initiatieven. En ze kunnen daarmee een impuls geven aan de economie, bijvoorbeeld in de creatieve industrie.

Talenthubs

Brabant wil een aantrekkelijke regio voor talenten zijn. Dat begint bij de talenten in de dop. De provincie wil Brabantse talenten graag behouden en niet-Brabanders verleiden zich hier te vestigen. Daarom stimuleren we professionele Brabantse kunstinstellingen en het kunstvakonderwijs om samen te kijken hoe deze talenten begeleid kunnen worden. We ondersteunen in dit traject van talentontwikkeling onder andere via TalentHub Brabant.

In de TalentHub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk van festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties. Zo kunnen talenten hun artistieke zelf ontwikkelen, krijgen ze binding met hun (toekomstige) publiek en wordt hun werk geïntroduceerd bij professionals, de politiek, fondsen en de media. Een netwerk van organisaties dat een talent wil gaan ondersteunen volgens de TalentHub-werkwijze, kan daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

Meer weten over de subsidieregeling TalentHub Brabant en de mogelijkheid om deze aan te vragen? Ga naar subsidie Hedendaagse cultuur - Talenthub Brabant.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.