Vrijetijd in Brabant


De provincie Noord-Brabant draagt met investeringen in de vrijetijdssector bij aan een levendig Brabant. Een Brabant waar je fijn kunt wonen, werken én recreëren. Een Brabant dat bezoekers aantrekt voor een toeristisch bezoek én aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen. Meer bezoekers betekent meer bestedingen en meer banen in de vrijetijdssector en bij toeleverende bedrijven. Daarmee draagt toerisme en recreatie bij aan een sterke economie in Brabant.

Downloads

Vrijetijd gaat dus niet alleen om het vermaken van bezoekers, maar ook om het in stand houden van het voorzieningenniveau, het verbeteren van het leefklimaat en het bijdragen aan nieuwe of sterkere verdienmodellen, bijvoorbeeld voor erfgoedlocaties en agrarische ondernemers. Ook is vrijetijd een verbinder tussen de opgaven cultuur, erfgoed, sport en andere provinciale opgaven.

Aanbodversterking en promotie

Voor de Brabantse vrijetijdssector is het belangrijk dat er nieuw en onderscheidend aanbod wordt ontwikkeld en dat wat goed is, wordt behouden. Als provincie verkennen we steeds hoe we door slimme samenwerkingen tussen vrijetijd, cultuur, erfgoed en sport met andere provinciale programma's zoals Natuur, Landbouw & Voedsel en Gezondheid tot nieuw aanbod kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan Brabant Herinnert, Van Gogh Brabant, Goed eten in Brabant en recreatieve themaroutes. Daarbij investeren we in het onder de aandacht brengen van wat er in Brabant te beleven is om zo bewoners en bezoekers van buiten de provincie te stimuleren hun vrije tijd in Brabant door te brengen.

Partners vrijetijdssector

Samen met anderen zet de provincie zich in voor de Brabantse vrijetijdssector

  • VisitBrabant is de marketingorganisatie voor toerisme en recreatie in Brabant. VisitBrabant laat het hele jaar door zien wat Brabant op toeristisch-recreatief gebied te bieden heeft en trekt daarmee binnen- en buitenlandse bezoekers naar Brabant. VisitBrabant voert daarnaast diverse projecten uit zoals Goed eten in Brabant en de publiekscampagnes Brabant Dichterbij jou. Deze campagne richt zich op kort meerdaags bezoek met een focus op doelgroepen uit Vlaanderen (België) en Nordrhein-Westfalen (Duitsland). De nadruk ligt op de korte afstand tot Brabant, het afwisselende aanbod en het gevoel dat Brabant bij bezoekers oproept. Brabant als ‘dichtbij-bestemming’, voor zowel Nederlandse bezoekers, als Belgen en Duitsers. De campagne wordt uitgevoerd door VisitBrabant in samenwerking met ondernemers, steden, regio's en organisaties. Ook biedt VisitBrabant trainingen/cursussen aan ondernemers bijvoorbeeld op het gebied van gastvrijheid, betere zichtbaarheid en review management.
  • VisitBrabant Routebureau is in opdracht van provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Brabantse fiets-, wandel-, ruiter-, mountainbike- en vaarroutes. Routes zijn een steeds populairdere vorm van vrijetijdsbesteding en verbinden het Brabantse aanbod. Daarnaast ontwikkelt het routebureau nieuwe routes en zorgt het voor promotie en monitoring. Voorbeelden hiervan zijn het Kloosterpad, de Liberation Routes, Sagen & Legenden belevingsroutes en de Zuiderwaterlinieroute.
  • Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) is het stimuleringsfonds voor de Brabantse vrijetijdssector. Het fonds verstrekt leningen aan ondernemers voor het ontwikkelen en realiseren van nieuw, innovatief leisure-aanbod. Alle Brabantse regio’s, de provincie, de Efteling en Libéma zijn deelnemer in dit fonds. Projecten die via het LOF een lening ontvingen zijn onder andere Doloris' Meta Maze en het Oorlogsmuseum Overloon voor de aanleg van een indoor fietsbrug.
  • De provincie neemt deel aan de Landelijke Data Alliantie. Hierin werken partijen, waaronder de provincies samen aan data en inzichten over toerisme in Nederland. Rapportages worden op de website van de Landelijke Data Alliantie geplaatst. VisitBrabant voert jaarlijks in opdracht van de provincie de monitoring Vrijetijdseconomie uit. Hierin gaan we in op de resultaten van het vrijetijdsbeleid. De rapportage biedt ook input voor bijstelling van beleid.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Routes in Brabant

Het startpunt voor de mooiste wandel-, fiets-, vaar- en ruiterroutes. Laat u inspireren door bijzondere tips en highlights of stel zelf uw favoriete tocht samen met de routeplanner.

VisitBrabant

Inspiratie nodig voor een vakantie of dagje uit in Brabant? Ontdek het op Visit Brabant!