Data & Digitalisering


De provincie wil bijdragen aan de versnelling van de digitalisering van Brabant. Het is de ambitie om koploper in data-economie te zijn. In 2030 is Brabant dé plek rondom data en digitalisering.

De provincie heeft de ambitie om koploper in data economie te zijn. In 2030 is Brabant dé plek rondom data en digitalisering. Daarom is de uitvoeringsagenda Data-economie ‘Brabant maakt werk van data’ opgesteld. Daarmee draagt de provincie bij aan de versnelling van de digitalisering van Brabant. Ze daagt partners en ondernemers uit om samen te innoveren en te werken aan economische groei én maatschappelijke opgaven. De uitvoeringsagenda richt zich ook op het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf (mkb) om een stap te maken in hun digitale transformatie. Dit om zo meer mensen te laten kiezen voor een opleiding tot data specialist.

Breedbandmonitor Noord-Brabant

Een stabiele en veilige digitale infrastructuur is een voorwaarde voor toekomstige economische groei en maatschappelijke vooruitgang. De aansluiting van alle Brabantse huishoudens en ondernemingen is belangrijk voor ontwikkeling van:

  • smart farming (agrarische sector);
  • slimme zorg;
  • innovatief onderwijs;
  • recreatie;
  • toerisme;
  • duurzame en decentrale energie in Brabant.

De provincie monitort de uitrol van digitale connectiviteit via de Breedbandmonitor.

BrabantRing

BrabantRing is het Brabantse datanetwerk van de toekomst. De provincie werkt samen met Brabantse partners aan een veilig en betrouwbaar datanetwerk voor de Brabantse zorg, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Data en digitalisering

De hele samenleving heeft te maken met data en digitalisering. Het maakt de maatschappij slimmer en het wordt ingezet in elke sector. Lees meer over slimmer organiseren, zodat alle sectoren kunnen profiteren van de mogelijkheden die data en digitalisering biedt.