Beleidskader Leefomgeving 2030


Met het beleidskader Leefomgeving wil de provincie ruimte bieden aan alle ontwikkelingen en functies die de Brabantse samenleving vraagt, en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit in Brabant waarborgen.

Downloads

Wonen, werken, ontspannen, reizen, produceren en consumeren. Alles wat we in Brabant doen vraagt ruimte. En die ruimte is schaars. De ruimte komt steeds meer onder druk te staan. Slim en verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte is dan ook cruciaal. Het beleidskader Leefomgeving helpt de provincie Noord-Brabant en haar partners om integrale afwegingen en keuzes te maken. Met als doel weloverwogen gebruik van de beschikbare ruimte en kwaliteit van de leefomgeving, nu en in de toekomst. Zo werken we samen aan gebiedsgerichte oplossingen, aan de hand van het beleidskader Leefomgeving. (pdf, 20 MB)

Maatwerk per gebied

De provincie geeft samen met partners vorm aan de inrichting van de leefomgeving. De Brabantse omgevingsvisie is daarvoor het uitgangspunt. We geven richting, stimuleren beweging en maken mogelijk. Of het nu gaat om een passend aanbod voor de enorme woningbehoefte, vitale dorpen en steden of een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Het gaat om: de juiste plek, de juiste vorm en het juiste moment. En met een gezonde balans tussen samenleving, economie en natuur. Dat vraagt om maatwerk per gebied, waarbij de kwaliteiten van elk gebied centraal staan en vraagstukken in volle samenhang worden bezien.

Meer informatie

Lees: Beleidskader Leefomgeving (pdf, 20 MB)


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.