Provinciale subsidies cultuur


Brabant is een unieke provincie. Hier zijn plezier en succes onlosmakelijk met elkaar verbonden. We denken én kleuren buiten de lijntjes zodat Brabant de top kennis- en innovatieregio blijft waar het goed wonen, werken, leren en leven is.

Het open en gastvrije karakter van Brabant, maakt dat het hier net wat gezelliger en socialer is. In Brabant plussen we het leven. En dat doen we altijd samen. Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd zijn hierbij onmisbaar. Net zoals u. Want met uw inzet op cultureel gebied kunt u ook bijdragen aan een mooier Brabant. Ook de provincie draagt hier graag een steentje aan bij via onze cultuursubsidies. Zo maken we Brabant samen nóg levendiger.

Welke cultuursubsidies heeft de provincie Noord-Brabant?

Aan goed en divers cultureel aanbod in Noord-Brabant hechten we als provincie veel waarde. Het draagt namelijk bij aan de ambitie; een levendig Brabant voor iedereen. Daarom verleent de provincie onder andere vierjarige subsidies aan instellingen voor professionele kunsten die gericht zijn op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten.

Projectsubsidies

  • Inclusief kunst- en cultuuraanbod. Met deze regeling stimuleert de provincie kunst- en cultuurprojecten gericht op breed en meer divers publiek. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd nieuwe publieksgroepen te betrekken en drempels voor deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten te verlagen. Het gaat hierbij vooral om verbeteren van sociale toegankelijkheid. De provincie Noord-Brabant voert deze regeling uit en stelt deze elk jaar tot en met 2027 open. In 2024 kunt u subsidie aanvragen van 23 september tot en met 30 september.
  • Buurtcultuurregeling | Cultuurfonds Noord-Brabant. Deze regeling is gericht op het ondersteunen van lokale culturele initiatieven die bijdragen aan de levendigheid in de eigen leefomgeving. Deze subsidieregeling is geopend tussen 9 januari 2024 en 4 november 2024.
  • Talenthub Brabant. In de TalentHub krijgen professionele talenten die door de sector zelf worden uitgekozen, ondersteuning op maat via een netwerk van festivals, podia, presentatie-instellingen en andere (culturele) organisaties.
  • Cultuurfonds Brabant C. We verkennen een doorontwikkeling van het Brabant-C Fonds tot een privaat-publiek fonds. We kunnen op dit moment nog niets zeggen over de toekomst van dat fonds en of er al dan niet regelingen door het fonds worden uitgevoerd in 2024.
  • Subsidieregeling Levendig Brabant paragraaf 1 & 2. Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd vanuit de samenleving.
  • Subsidieregeling Stimulans publieksbereik musea en theaters. Een eenmalige bijdrage voor musea en theaters gericht op verbreden van het publieksbereik. Deze regeling betreft een eenmalige regeling voor musea en theaters voor projecten op het gebied van het verbreden van het publieksbereik, met aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. Deze subsidieregeling is geopend van 3 juni tot 13 september 2024.

Op de hoogte blijven?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de provinciale cultuursubsidies? Wilt u op de hoogte blijven en een seintje van ons ontvangen zodra een regeling opent? Stuur uw contactgegevens per e-mail naar cultuur@brabant.nl. Afmelden voor nieuwsberichten kan ook via dit e-mailadres.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!