Ecologische verbindingszones (EVZ)


De ecologische verbindingszones vormen een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Brabant. Door groene verbindingen te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken.

Downloads

Als dieren en planten geen uitwisseling hebben met dieren en planten in andere gebieden lopen zij het risico om uit te sterven. De ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. De provincie nodigt andere partijen uit om nieuwe ecologische verbindingszones te realiseren en stelt daarvoor geld en grond ter beschikbaar via onder andere het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Ook voor versterking landschap, waterberging, recreatie

De ecologische verbindingszones zijn er niet alleen voor planten en dieren, maar maken het landschap ook afwisselender en aantrekkelijker voor de mens. Vaak gaat de aanleg van natuur samen met de uitbreiding van wandel- en fietsroutes. Dat vergroot de toegankelijkheid van het buitengebied. In de nieuwe natuur is ook vaak ruimte voor het bergen van water tijdens hevige regenbuien. Zo dragen ecologische verbindingszones bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Ontsnippering

De provincie stelt ook geld beschikbaar voor ontsnipperingsmaatregelen om natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. Het ‘ontsnipperen’ gebeurt door de aanleg van onder andere ecoduikers, faunatunnels en makkelijk uittreedbare oevers. Zie ook: ontsnippering.nl

Ecologische Verbindingen op de kaart

Via het Dataportaal van de provincie kunt u de onderstaande kaarten over EVZ’s vinden:

Voor subsidiemogelijkheden voor EVZ’s zie:

  1. Subsidieregeling Realisering Natuur Netwerk Brabant (GOB)
  2. Stimuleringsregeling Landschap
  3. Subsidie aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen (ontsnippering)

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Direct naar