Omgevingsvergunning


Wilt u een nieuw bedrijf starten of uw bedrijfsactiviteiten veranderen of uitbreiden? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan, via het Omgevingsloket. Uw aanvraag wordt via dit loket doorgestuurd naar het bevoegde gezag. Meestal is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie, het waterschap of het Rijk zijn. Via het Omgevingsloket kunt u checken of u een vergunning nodig hebt voor de activiteit die u wilt uitvoeren, of dat een melding volstaat.

Bevoegd gezag

De provincie is in het algemeen bevoegd gezag voor complexe bedrijven. Welke bedrijven dat zijn, is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit geldt ook voor zaken als bouwen, slopen, het kappen van bomen en het plaatsen van reclameborden. De Omgevingsdienst is de uitvoerder van de vergunningverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

Meer informatie over vergunningen van bedrijven waarvoor de provincie het bevoegde gezag is, vindt u onder Vergunningen, meldingen en ontheffingen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.