Portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport, Erfgoed en Mobiliteit

 • Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
 • Bestuur & Veiligheid
 • Mobiliteit
 • Energie & Mobiliteit
 • Ontwikkelbedrijf
 • Deelnemingen
 • Gebiedsgedeputeerde GGA Kempenland & Grenscorridor N69
 • Vijfde loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Lid stuurgroep Risk Factory
 • Lid stuurgroep ondermijning De Langstraat
 • Lid stuurgroep Centrum voor ‘Data Science and Subversive and Organized Crime’
 • Lid stuurgroep Stichting La Vuelta Holanda
 • Voorzitter Stuurgroep Zuiderwaterlinie
 • Voorzitter van het bestuur van Havenschap Moerdijk
 • Juryvoorzitter van de Erfgoedprijs (Brabants Lof & Brabants Belofte)
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit (IPO)
 • Lid Bestuurlijke Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad
 • Voorzitter Programmaraad SmartwayZ.NL
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep MIRT-verkenning A58 Tilburg – Breda
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep InnovA58
 • Voorzitter Stuurgroep N279 Veghel – Asten
 • Lid Stuurgroep Bundelroutes Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
 • Voorzitter Taskforce De Run
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep MIRT-Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport
 • Lid Kerngroep Eindhoven Internationale Knoop XL
 • Lid Stuurgroep A2 Deil – Vught
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep Randweg A2-N2
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep A67 Leenderheiken-Zaarderheiken
 • Lid Stuurgroep A50 corridor Nijmegen – Eindhoven
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep A27 Breda – Houten
 • Voorzitter Stuurgroep N65 Vught – Haaren
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg N69 Nieuwe Verbinding
 • Voorzitter Stuurgroep N264 Uden – Volkel
 • Voorzitter Stuurgroep N629.09 Oosterhout-Dongen
 • Lid Stuurgroep N284 Hapert – Reusel
 • Voorzitter Stuurgroep Wilhelminakanaal
 • Lid Programmaraad Goederenvervoercorridors
 • Lid Bestuurlijk overleg Programma Hoogfrequent Spoor
 • Lid Stuurgroep Randstad – Eindhoven – Heerlen – Aken
 • Lid Kopgroep Gedeelde Mobiliteit concessiegebied Oost-Brabant en West-Brabant
 • Lid Bestuurlijke overleggen Regiotaxi’s
 • Lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer
 • Voorzitter Bestuurlijk Kernteam Verkeersveiligheid - Verkeersveiligheidsambassadeur
 • Lid Stuurgroep Wereld van de Efteling
 • Lid Stuurgroep Eindhoven Airport
 • Lid COVM Eindhoven Airport

Overige nevenfuncties

 • DGA Sunny South BV (geen bedrijfsmatige activiteiten)

Zie ook

 • Naam
  M.R. (Machteld) van der Ploeg - Frugte
  Functie
  Secretaresse Stijn Smeulders
  mvdploeg@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 21 77
 • Naam
  S. (Stephan) Hoek
  Functie
  Woordvoerder Stijn Smeulders
  sghoek@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 51 59 77 92