Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

 • Stedelijke gebiedsontwikkeling
 • Ontwikkelbedrijf
 • BrabantStad
 • Werklocaties
 • Mobiliteit
 • Slimme financiering & participaties
 • Energie (tijdelijk)
 • Derde loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Slimme Financiering & Participaties

Gedeputeerde Smeulders vervult de eigenaarsrol met betrekking tot de volgende provinciale deelnemingen:

 • Havenschap Moerdijk
 • Havenbedrijf 
 • Kleinschalig collectief vervoer Noordoost-Brabant
 • Enexis 
 • CSV Amsterdam 
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie 
 • Brabant Water 
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
 • Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR)
 • ORR CV II
 • Business Park Aviolanda
 • Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij
 • Pivotpark Holding 
 • Green Chemistry Campus
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • Monumenten Beheer Brabant
 • Brabant Startup Fonds
 • BrabantRing
 • Stichting Brabant C Fonds
 • Stichting Beheer Museum Kwartier
 • Stichting Leisure Ontwikkelfonds Brabant

Verbonden Partijen

 • Voorzitter Aandeelhouderscommissie Enexis
 • Voorzitter Aandeelhouderscommissie Brabant Water
 • Voorzitter Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

Stedelijke gebiedsontwikkeling & Werklocaties

 • Lid Bestuurlijke Ontwikkeldagen Zuidoost- Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant, West-Brabant
 • Deelnemer Bestuurlijk Portefeuillehoudersoverleg Fysiek Hart van Brabant
 • Lid Bestuurlijk Portefeuillehoudersoverleg Economie Stedelijk Gebied EindhovenLid Bestuurlijk Overleg Bedrijventerreinen Zuidoost-Brabant
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Werklocaties Noordoost-Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Automotive Campus
 • Lid Raad van Advies Campusontwikkeling Organisatie Brainport Industries Campus
 • Lid Koepeloverleg Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland
 • Lid Bestuurlijk Overleg Eindhoven Airport District
 • Lid Stuurgroep Regionaal Bedrijvenpark Brainport-Oost/De Peel
 • Lid Bestuurlijk Overleg Grip op Grootschalige Bedrijfsvestigingen
 • Lid Bestuurlijke Overleggen Stedelijke Transformaties Samenwerkingsagenda’s Breda, Helmond en Eindhoven Knoop XL
 • Lid Bestuurlijke Overleggen Stedelijke Transformaties Meijerijstad, Waalwijk, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal en Maashorst

Bestuur en Financiën

 • Voorzitter Stuurgroep BrabantStad
 • Lid Treasury Committee Provincie Noord-Brabant

Mobiliteit

 • Voorzitter Programmaraad SmartwayZ.NL
 • Voorzitter Bestuurlijk Kernteam Verkeersveiligheid
 • Voorzitter Taskforce De Run
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Bereikbaarheid & Infrastructuur (IPO)
 • Lid Bestuurlijke Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad
 • Lid Bestuurlijke Kerngroep Eindhoven Internationale Knoop XL
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep A27 Houten – Hooipolder
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep Randweg A2-N2
 • Lid Stuurgroep A2 Deil – Vught
 • Lid Stuurgroep MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep A67 Leenderheide-Zaarderheiken
 • Lid Bestuurlijke Adviesgroep MIRT-verkenning A58 Tilburg – Breda
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep InnovA58
 • Voorzitter Stuurgroep N279 Veghel – Asten
 • Voorzitter Stuurgroep N65 Vught – Haaren
 • Voorzitter Stuurgroep N264 Uden – Volkel
 • Voorzitter Stuurgroep N629 Dongen-Oosterhout
 • Voorzitter Stuurgroep N282 Rijen-Hulten
 • Voorzitter Stuurgroep Wilhelminakanaal
 • Lid Stuurgroep N284 Reusel-Bladel-Hapert
 • Lid Programmaraad Goederenvervoercorridor
 • Lid Bestuurlijk Platform Spoorgoederenvervoer 
 • Lid Bestuurlijk Overleg Brabantroute
 • Lid Stuurgroep Derde Spoor Betuweroute
 • Lid Stuurgroep Basisnet
 • Lid Platform Spoorgoederencorridors & Leefomgeving
 • Lid Bestuurlijk overleg Programma Hoogfrequent Spoor
 • Lid Stuurgroep Randstad – Eindhoven – Heerlen – Aken
 • Lid Stuurgroep Bestuurlijk Overleg OV Knoop Den Bosch
 • Lid Bestuurlijke Kerngroep OV Knoop Eindhoven
 • Lid Landelijke OV en Spoortafel 
 • Lid Bestuurlijke Ontwikkeldagen Zuidoost- Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant, West-Brabant
 • Lid Bestuurlijk Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Hart van Brabant en Zuidoost-Brabant
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Multimodaal Maatregelpakket Stedelijke Regio Breda-Tilburg
 • Lid Kopgroep Gedeelde Mobiliteit concessiegebied Oost-Brabant en West-Brabant
 • Lid Bestuurlijke overleggen Regiotaxi’s
 • Lid Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer Noordoost-Brabant
 • Lid Luchthaven Eindhoven Overleg
 • Lid Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Nederlandse provincies / Noordrijn Westfalen

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • DGA Sunny South BV (geen bedrijfsmatige activiteiten)

Zie ook

 • Naam
  R. (Roy) van der Lee
  Functie
  Woordvoerder Stijn Smeulders
  rcvdlee@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 79 44 01
 • Naam
  M. (Machteld) van der Ploeg
  Functie
  Secretaresse Stijn Smeulders
  mvdploeg@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 21 77