Portefeuille Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied

 • Natuur
 • Milieu
 • Brabants Programma Landelijk Gebied
 • Gebiedsgerichte Aanpak
 • Tweede loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Natuur

 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Natuur Noord-Brabant
 • Lid van IPO BAC Transitie landelijk gebied, Interprovinciale Bestuurlijke Advies Commissie Transitie landelijk gebied
 • Voorzitter van opdrachtgeveroverleg van Groen Ontwikkelfonds Brabant

Milieu

 • Lid van het Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg ALM
 • Lid van COVM de Peel
 • Lid van de Stuurgroep Regionaal Meetnet

Gebiedsgerichte aanpak en BPLG

 • Voorzitter Interbestuurlijke tafel BPLG (i.o.)
 • Voorzitter van de Stuurgroep Gebiedsgerichte Aanpak Groen-Blauw
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Vlijmens Ven – Moerputten - Bossche Broek
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Langstraat
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Loonse en Drunense duinen
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Aa-dal Noord
 • Lid van de Regiegroep van het Van Gogh NP i.o. en lid van het Strategisch Partneroverleg Van Gogh NP i.o.

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Geen

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Geen

Zie ook

 • Naam
  M. (Meja) van Zelst
  Functie
  Woordvoerder Hagar Roijackers
  mvzelst@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 52 79 44 37
 • Naam
  J. (Jetty) Willeboer
  Functie
  Secretaresse Hagar Roijackers
  hwilleboer@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 26 54