• Water
 • Natuur
 • Milieu
 • Coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak (GGA)
 • Van Gogh Nationaal Park
 • Bestuur Omgevingsdiensten
 • Gebiedsgedeputeerde GGA Biesbosch, Ulvenhoutse Bos, Vlijmens Ven/ Bossche Broek en Moerputten, Kampina & Oisterwijkse Vennen, Regte Heide & Riels Laag, Aa-dal Noord
 • Derde loco CdK

Aan het ambt gebonden nevenfuncties (Onbezoldigd)

Natuur

 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Natuurnetwerk Noord-Brabant
 • Lid van IPO BAC VP, Interprovinciale Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland 
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Samenwerking Grensgebied De Kempen 
 • Lid van de NLDeltafel 
 • Opdrachtgever van Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • Lid van de Regiegroep van het Van Gogh NP i.o. en lid van het Strategisch Partneroverleg Van Gogh NP i.o.
 • Lid Breed Bestuurlijk Overleg Markdal

Water

 • Voorzitter van de Stuurgroep Bedijkte Maas
 • Voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Deltaprogramma Maas
 • Voorzitter van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg
 • Voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
 • Lid van het overleg van GS met Noord-Brabantse Waterschapsbond
 • Voorzitter van de Stuurgroep Ruimte voor de Maas bij Oeffelt
 • Voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid van de Stuurgroep Geopark Schelde Delta
 • Lid van HOWABO (Hoogwaterbescherming)
 • Agendalid van het Bestuurlijk Platform waterveiligheid (nationaal)
 • Lid van IRM (Integraal Riviermanagement)
 • Lid van de Stuurgroep Meanderende Maas
 • Lid van het Nationaal Deltaprogramma
 • Lid van het Platform Deltaprogramma Rijn
 • Lid van de Stuurgroep Schoon Water
 • Lid van het Bestuurlijk overleg Walwater
 • Lid van het Bestuurlijk overleg Lob van Gennep
 • Lid van Stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas
 • Lid van Bestuurlijk overleg dijkverbetering Geertruidenberg-Amertak en Wilhelminakanaal-Dongen
 • Lid van Bestuurlijk Platform Peelhorst en Maasvallei
 • Lid van de Stuurgroep BUO (6e en 7e Actieprogramma Nitraat)
 • Agendalid van Stuurgroep Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde
 • Lid van Bestuurlijk overleg Waal-Merwede
 • Lid van Stuurgroep Waterbergingsopgave Pauwels
 • Lid van bestuur STOWA
 • Lid van Bestuurlijk overleg Waterpartners Haven- en Industrieterrein Moerdijk
 • Lid van Beekdallandschap Warmbeek-Tongelreep
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie ROWW van het IPO
 • Voorzitter van het breed bestuurlijk overleg Waterpoort

Gebiedsgerichte aanpak

 • Voorzitter van de Stuurgroep Gebiedsgerichte Aanpak Groen-Blauw
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Ulvenhoutse Bos
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Vlijmens Ven, Bossche Broek & Moerputten
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg de Biesbosch
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Kampina & Oisterwijkse Vennen
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Regte Heide & Riels Laag
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Aa-dal Noord

Omgevingsdiensten

 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant-Noord

Milieu

 • Lid van het Dagelijks Bestuur Nazorgfonds
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg ALM
 • Lid van COVM de Peel
 • Lid van de Stuurgroep Regionaal Meetnet

Zie ook

 • Naam
  J. (Jetty) Willeboer
  Functie
  Secretaresse Hagar Roijackers
  hwilleboer@brabant.nl
  Telefoon
  073 - 681 26 54
 • Naam
  M. (Moniek) van de Wiel
  Functie
  Woordvoerder Hagar Roijackers
  MHvdWiel@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 39 14 06 82