Portefeuille Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking

 • Agrarische ontwikkeling
 • Vitaal platteland
 • Bestuur en regionale samenwerking
 • Omgevingsdiensten
 • Zesde loco CdK

Aan het ambt verbonden nevenfuncties (onbezoldigd)

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
 • Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant-Noord

Agrarische ontwikkeling

 • Lid van Bestuurlijk overleg versnellingsaanpak zandprovincies
 • Lid van Brabantbrede tafel aanpak Stikstof
 • Lid van het Overleg Netwerk Goed Boeren
 • Lid van het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL)
 • Lid van de Stuurgroep gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden-Peel
 • Lid van de Stuurgroep Brabants Bodem

Gebiedsgerichte aanpak

 • Lid bestuurlijk overleg Altena: polder van de toekomst
 • Lid bestuurlijk overleg Leenderbos - Groote Heide & De Plateaux
 • Lid bestuurlijk overleg Vitale Peel
 • Lid bestuurlijk overleg Strabrechtse Heide

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Volgt

Overige nevenfuncties (bezoldigd)

 • Directeur/eigenaar Mar-Oil B.V. en Mar-Gaz B.V. (in proces van overdracht)

Zie ook

 • Naam
  P. (Pieter) Meulman
  Functie
  Woordvoerder Marc Oudenhoven
  pmeulman@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 25 00 75 31
 • Naam
  M. (Magda) Heur
  Functie
  Secretaresse Marc Oudenhoven
  mheur@brabant.nl
  Telefoon
  06 - 55 68 65 93