De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de risicokaart. De gegevens komen van het rijk, gemeenten, waterschappen en de provincie.

Risicokaart voor burgers

De Risicokaart voor burgers geeft aan welke rampen of crisis uw regio kunnen treffen. Ook is aangegeven hoe te handelen in geval van nood. Wilt u weten welke veiligheidsrisico’s er zijn in uw omgeving, kijk dan op de Risicokaart voor burgers

Risicokaart voor professionals

Voor professionals werkzaam in het vakgebied ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing is een aparte risicokaart beschikbaar. Deze biedt ook niet-wettelijke of in concept beschikbare gegevens. De risicokaart heeft als doel professionele overheidsinstanties te ondersteunen in de proactieve, preventieve en preparatieve fase van de veiligheidsketen.

Open (na inloggen) de risicokaart voor Professionals

Gebruikersnaam en wachtwoord

De Risicokaart voor professionals is alleen toegankelijk voor mensen die werken bij de overheid of in opdracht van de overheid. U dient hiervoor een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen.

Zie ook