Provincie houdt toezicht

Zowel de provincie, als degenen op wie de regels van toepassing zijn én hun omgeving kunnen zorgen dat regels beter worden nageleefd. Daarom zet de provincie onder meer in op:

  • andere vormen van handhaving waardoor overtreders direct worden aangesproken en/of aangepakt zoals toezicht op afstand en lik-op-stuk-beleid
  • meer en beter informeren, ondersteunen en betrekken van omwonenden
  • bewustwording creëren bij ondernemers zodat zij meer hun eigen verantwoordelijkheid tot naleving nemen. Een digitale test van de provincie kan organisaties hierbij helpen. Zie: Naleving & toezicht

Zie ook