In dit filmpje wordt uitgelegd wat de taak van de provincie is als verticale toezichthouder op het gebied van interbestuurlijk toezicht. Het filmpje is vooral bedoeld voor de toezichtontvangers: gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en hun besturen.

De provincie beoordeelt of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving. Om naleving van wet- en regelgeving te bewerkstelligen past zij meerdere strategieën. De nalevingsstrategie is een mix is van een preventie, gericht op spontane naleving van wet- en regelgeving, en handhavings, die het traditionele toezicht en het sanctioneren van overtredingen omvat.

Met goede informatie wil de provincie eraan bijdragen dat de gemeenteraden en algemene besturen, weloverwogen uitspraken kunnen doen over de taakuitvoering door hun organisatie. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar rapportages van de dagelijkse besturen en colleges.

Met interbestuurlijk toezicht draagt de provincie bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de mensen op kunnen vertrouwen.

Zie ook