Lees meer...

De Brabantse landbouw- en voedselketen is belangrijk voor ons allemaal. De partijen in deze keten behoren tot de internationale top en zorgen elke dag voor voedsel op ons bord. Maar voor duurzaam succes in de toekomst is een structurele verandering nodig van het hele landbouw- en voedselsysteem. Innovatie biedt nieuwe kansen voor: de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. Dit doen we niet alleen voor Brabant en Nederland, maar om het verschil te maken en voorop te lopen in Europa. Het doel is om samen toe te werken naar een landbouw- en voedselketen die slim, waardevol, circulair en verbonden is. Met lekker en gezond eten én een fijne leefomgeving, hebben alle Brabanders hier profijt van.

Samen met alle betrokken partners zet te provincie in op vernieuwingen in 4 thema’s:

  1. Verduurzaming van de veehouderij, als onderdeel van diervriendelijke kringlooplandbouw, via een proeftuin emissiearme stalsystemen en een Taskforce Toekomstbestendige Stallen
  2. Boerderij van de toekomst als praktijkcentrum voor vernieuwing, waar alle innovaties op het gebied van akkerbouw samenkomen op één centrale, inspirerende plek. 
  3. Productie van plantaardige en nieuwe eiwitten, via projecten die het voorbeeld zijn voor de overgang naar een goede balans tussen de consumptie van dierlijk en plantaardig voedsel.
  4. Kringlopen sluiten door het verwaarden van reststromen met voorbeeldprojecten die de verspilling van voedsel tegengaan en reststroomverwerking economisch haalbaar maken.
Lees minder...