Verkeerstellingen

De provincie verzamelt ook gegevens over hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt. Ze gebruikt deze gegevens onder andere bij het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidhinder. De gegevens zijn te raadplegen via de kaartlaag verkeersintensiteiten, in de kaartbank-applicatie. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2019. Lees meer over de manier waarop de provincie de verkeersgegevens verzamelt in de 'Toelichting verkeersintensiteiten'

Brabantse verkeersmodellen

Voor professionals die zich bezighouden met Brabantse verkeersmodellen hebben de provincie en de Brabantse (GGA-)regio's samen de 'BrabantBrede ModelAanpak' uitgewerkt. Hier vindt u unieke verkeersmodellen en verkeersdata die u kunt gebruiken voor verkeersplannen en verkeersscenario's. Zie bbma.brabant.nl.

Zie ook