Verkeerstellingen

De provincie verzamelt gegevens over hoeveel verkeer er over de provinciale wegen rijdt. Inzicht in het gebruik van onze wegen is nodig bij bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, het aanleggen van nieuwe wegen of bij het berekenen van geluidhinder. De gegevens zijn te raadplegen via Dataportaal. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 2022.

Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen in Brabant met verkeerseducatie. De programma Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor het basisonderwijs, TotallyTraffic (TT) voor het voortgezet onderwijs en TT-projects voor het mbo zijn een groot succes. De gekozen aanpak en inhoud zijn inmiddels in andere provincies overgenomen. Bij BVL gaat het inmiddels om bijna 180.000 leerlingen in álle Brabantse gemeenten, in samenwerking met verkeersouders en verzorgers, Veilig Verkeer Nederland, transportbedrijven, politie, ANWB of andere partners.

Brabantse verkeersmodellen

Voor professionals die zich bezighouden met Brabantse verkeersmodellen hebben de provincie en de Brabantse (GGA-)regio's samen de 'BrabantBrede ModelAanpak' uitgewerkt. Hier vindt u unieke verkeersmodellen en verkeersdata die u kunt gebruiken voor verkeersplannen en verkeersscenario's. Zie brabant.nl/bbma.

Zie ook