Deze video gaat over De wolf - Animatie

De wolf is een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en natuur. Maar schade veroorzaakt door wolven willen we natuurlijk voorkomen. Samen met natuur- en landbouworganisaties werken we aan de bescherming van de wolf én bescherming van landbouwhuisdieren. Door de inzet van preventieve maatregelen kunnen we schade voorkomen en conflict-arm samenleven. De provincie ondersteunt deze maatregelen met de subsidieregeling Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade.

Ecologie van de wolf

Wolven kwamen vroeger in heel Europa voor, ook in Nederland. Maar door jacht en vervolging zijn ze verdrongen uit West-Europa. Enkele restpopulaties hielden stand in afgelegen berggebieden. Door wettelijke bescherming (EU) en natuurontwikkeling konden de wolvenpopulaties zich herstellen en opnieuw verspreiden. Nederland is daarbij het laatste Europese land waar de wolf weer terugkeert. Wolven staan aan de top in de voedselketen en hebben zo een belangrijke functie in de natuur. Ze eten met name wilde hoefdieren zoals herten, zwijnen en reeën. Doordat ze deze planteneters op de hielen zitten krijgen bossen en vegetaties weer kans om zich te verjongen. Ook blijven de populaties van wilde hoefdieren gezond doordat de wolf vooral zieke en zwakke dieren pakt. Wolven zijn erg zuinig met hun energie. Wanneer ze een onbeschermd schaap eenvoudig kunnen pakken, zullen ze dit niet nalaten.

Zwervende wolven

We onderscheiden zwervende en gevestigde wolven. Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Ze komen vooral uit Duitsland maar ook uit België en Frankrijk. Na een korte omzwerving verlaten de meeste wolven Brabant weer. Met name in de winterperiode worden zwervende wolven waargenomen. Zodra er een zwervende wolf is gesignaleerd worden diverse organisaties geïnformeerd, zoals: betrokken natuurorganisaties, agrarische sector, schapenhouders en gemeenten. Zij kunnen daarop hun achterban adviseren om schapen tijdelijk te beschermen, totdat de wolf weer vertrokken is.

Gevestigde wolven

Wanneer een wolf een geschikt leefgebied heeft gevonden en daar blijft, noemen we het een gevestigde wolf. De wolf bepaalt zelf of een gebied geschikt is op basis van voldoende voedsel en rust. In Brabant hebben we op dit moment één gevestigde wolf. Wanneer een wolf van het andere geslacht zich bij deze wolf voegt, zal er een roedel ontstaan met jonge wolven. Dit heeft zich nog niet voorgedaan in Brabant maar ligt wel in de verwachting. Een roedel verdedigt zijn territorium tegen andere wolven. Het territorium kan 150 tot 300 km2 groot zijn.