In het warmteplan staan concrete acties waar de partijen op willen aansturen om de warmtevoorziening in de industrie te verduurzamen. 

EnergywebXL

Met EnergywebXL, waarin de provincie en netwerkbedrijf Enexis samenwerken aan een fysieke verbinding tussen haven- en industriegebied Moerdijk en Nieuw Prinsenland, wordt dit warmteplan nóg concreter. Hierbij gaat het om warmte en CO2, als aanvulling op de restwarmte van de suikerfabriek. Daarnaast hebben de provincie en een groot aantal stakeholders een Green Deal ondertekend om de mogelijkheden van geothermie in Brabant te onderzoeken.

Verder controleert de provincie strenger of bedrijven de (in de wet vastgelegde) maatregelen om te verduurzamen daadwerkelijk uitvoeren. Het gaat daarbij om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar.

Zie ook