Gebruik van aardwarmte


De temperatuur in de aarde stijgt per kilometer diepte met ongeveer 30 graden. Die warmte vormt een duurzame energiebron om bijvoorbeeld woningen, kantoren en kassen mee te verwarmen. De provincie zet zich in om aardwarmte (geothermie) als energiebron te ontwikkelen.

De grondlagen met warm water zitten tussen de 1 en 7 km onder het aardoppervlak. Uitgebreid bodemonderzoek is nodig want niet overal is de bodem geschikt om het warme water omhoog te pompen. De provincie sloot daarom in 2016 een Green Deal met andere partijen met als doel om geschikte plekken te zoeken en aan te boren. Sindsdien zijn vanuit de Green Deal diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Recent is ook de landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) in Brabant geweest voor seismisch onderzoek. Dit alles leidt tot meer inzicht in de bodemopbouw en de mogelijkheden voor geothermie (gebruik van aardwarmte).

Zijn er al concrete projecten?

Er is in Brabant 1 geothermiebron in bedrijf in Zevenbergen, deze levert warmte aan kassen. Daarnaast is een geothermie project in ontwikkeling in Made. In de rest van Nederland zijn er ongeveer 24 plekken waar aardwarmte wordt gewonnen.

Zorgt aardwarmte voor overlast?

Het boren naar het warme water duurt 3 tot 6 maanden en blijft niet onopgemerkt voor de omgeving. Alles wat er uit de boorput komt wordt opgeslagen en afgevoerd als afval. Als het boren klaar is worden er buizen in de boorput aangebracht voor de aan- en afvoer van het water uit de diepe aardlagen. De installatie, die na de boring in werking treedt, zorgt niet voor overlast.

Geen bodemdaling

Omdat het opgepompte water weer terugpompt wordt in dezelfde aardlaag geeft aardwarmte geen aardbevingen door bodemdaling. Ook moeten de boringen voldoende afstand houden tot actieve breuken in de diepe aardlagen om ervoor te zorgen dat er geen extra risico op bevingen is.

Bescherming drinkwater

De veiligheid van het drinkwater staat in Brabant voorop. Daarom is er vanuit de Green Deal gewerkt aan een Richtlijn geothermie Brabant. Hierin zijn voorschriften opgenomen om het drinkwater te beschermen, bijvoorbeeld door het toepassen van dubbelwandige buizen. Deze maatregel zorgt ervoor dat het opgepompte zoute water niet per ongeluk mengt met het veel minder diep gelegen zoete grondwater daarboven (de bron voor ons drinkwater).

Duurzame energie

Nadat het warme water opgepompt is en de warmte eruit is gehaald, pompt men het afgekoelde grondwater terug naar dezelfde plek in de grond. Daar warmt het water weer op waarna het weer opgepompt kan worden. Waar windmolens en zonnepanelen afhankelijk zijn van de wind en de zon, is geothermie een constante bron van duurzame energie. Geothermie is geschikt voor het verwarmen van huizen, kantoren en kassen maar als er extra diep wordt geboord kan de warmte ook worden ingezet voor industriële processen. Met de techniek van geothermie geeft de provincie invulling aan de Brabantse ambities voor CO2 besparing en het opwekken van duurzame energie.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Veilige aardwarmte

In een infographic wordt uitgelegd hoe de richtlijn voor veilige geothermie (aardwarmte) wordt toegepast.