Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal onderdelen. Een beleidsdeel met beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor het natuur- en landschapsbeheer (SNL) en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Kaartaanpassingen die drie keer per jaar plaatsvinden en een interactieve kaart waarop de begrenzing van het natuurnetwerk in Brabant wordt weergegeven, inclusief de meest recente kaartaanpassingen.

De kaart van het Natuurbeheerplan bestaat uit de volgende kaartlagen:

Deze kaarten geven aan welke subsidiemogelijkheden in welk gebied beschikbaar zijn in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Doorgeven van wijzigingen

De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3x per jaar aangepast. Iedereen kan een wijzigingsverzoek indienen via natuurbeheerplan@brabant.nl. De wijziging moet een ecologische of hydrologische onderbouwing hebben. Voor het indienen van wijzigingen gelden de volgende perioden:

Grenswijzigingen

Indienen tot 1 januari. Ontwerp besluit GS in april en definitief besluit GS in september. Beide besluiten zijn in samenhang met de Interim Omgevingsverordening (IOV). Op het Ontwerp besluit is inspraak mogelijk.

Wijzigingen van de beheertypenkaart, de ambitiekaart of de kaartlagen voor het agrarisch natuurbeheer

  • Indienen tot 1 januari. Besluit GS in april
  • Indienen tot 1 mei. Besluit GS in september
  • Indienen tot 1 september. Besluit GS in december

Zie ook