Lees meer over enkele belangrijke wegenprojecten en gebiedsontwikkelingen in Brabant.

De provincie realiseert samen met gemeenten ook een netwerk van snelfietsroutes. Voor meer informatie hierover, zie: Fietspaden