N284 Reusel - Bladel - Hapert


De provincie Noord-Brabant gaat de N284 aanpakken, de provinciale weg die van Reusel, door Bladel en Hapert naar de aansluiting met de A67 loopt. Vooruitlopend op een grootschalige reconstructie van de weg, start de provincie komend najaar alvast met het groot onderhoud.

Waarom

De N284 tussen Reusel, Bladel en Hapert is toe aan een opknapbeurt. Een grootschalige aanpak van de weg zorgt ervoor dat deze weer klaar is voor de toekomst. Kruispunten moeten beter doorstromen, de verkeersveiligheid moet verbeterd en voorzieningen voor fietsers en OV-gebruikers kunnen beter. De provincie, gemeente Bladel en gemeente Reusel-de Mierden werken op dit moment samen aan de uitwerking van de plannen hiervoor. Ondertussen is de weg echter dringend aan onderhoud toe. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rond de weg te waarborgen, starten we in het najaar van 2024 alvast met groot onderhoud aan de weg.

Eerst groot onderhoud, dan reconstructie

De grootschalige reconstructie (herinrichting) van de weg werd eerder al voorbereid, maar begin 2023 maakte de stuurgroep een pas op de plaats met de plannen. De aanleiding was dat de gemeenteraad van Bladel zich niet kon vinden in het voorstel van de stuurgroep van de drie samenwerkende partijen, namelijk de provincie, gemeente Bladel en gemeente Reusel-de Mierden.

Bezoek voor meer informatie de projectsite N284.nl. Eind maart 2024 is er in de gemeenteraad van Bladel alsnog overeenstemming bereikt Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het ontwerp start de provincie het groot onderhoud alvast op.

Doel groot onderhoud

Door het groot onderhoud alvast op te starten wil de provincie voorkomen dat de technische staat van de weg verslechtert. Daarmee zou namelijk de verkeersveiligheid in het geding komen en neemt geluidsoverlast toe.

Maatregelen groot onderhoud

Naast het groot onderhoud bekijkt de provincie of er op sommige plaatsen op de weg kleinschalige maatregelen nodig zijn die de verkeersveiligheid verbeteren. Het gaat dan om het plaatsen van geleiderails in gevaarlijke bochten, het aanpassen van de manier van uitrijden bij het tankstation in Hapert, waardoor linksaf slaan niet meer mogelijk is, en het voorbereiden van een besluit voor een inhaalverbod op de N284 tussen de aansluitingen Europalaan - Lange Trekken.

Planning groot onderhoud

De verantwoordelijkheid voor het wegbeheer en het groot onderhoud ligt volledig bij de provincie Noord-Brabant. De aanbesteding is inmiddels opgestart en loopt tot de zomer. In deze periode kunnen aannemers een plan van aanpak maken voor de werkzaamheden. Mogelijk doen zij hiervoor navraag in de omgeving. De provincie hoopt dat de aannemer in het najaar van 2024 met het onderhoud kan beginnen.

Doel reconstructie

Een grootschalige aanpak van de weg zorgt ervoor dat deze weer klaar is voor de toekomst. Kruispunten moeten beter doorstromen, de verkeersveiligheid moet verbeterd en voorzieningen voor fietser en OV-gebruikers kunnen beter.

Maatregelen reconstructie

Bij de reconstructie staan op hoofdlijnen de volgende maatregelen op de planning:

  • Aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de weg
  • Aanleg fietstunnel
  • Verbeteren van de snelle busverbinding
  • Aanleg van extra opstelstroken om de doorstroming bij kruispunten te verbeteren
  • Een nieuwe aansluiting tussen het bedrijventerrein tussen Reusel en Bladel

Planning reconstructie

In januari 2024 is de stuurgroep N284 het alsnog eens geworden over de uitvoering van de grootschalige reconstructie van de provinciale weg. De gemeenteraad van Bladel is recent ook akkoord gegaan. Op dit moment wordt het ontwerp definitief gemaakt, daarna starten de ruimtelijke procedures. Deze processen vragen tijd en aandacht. Zeker omdat het ontwerp alleen kan worden uitgevoerd als het binnen de stikstofnormen past. De uitvoering van de reconstructie kan daarom nog een paar jaar op zich laten wachten.

Meer informatie


Vragen over de N284 Reusel - Bladel - Hapert?

Neem contact op met Mark Ceelen, omgevingsmanager N284 Reusel - Bladel - Hapert.