Publicatie toekomstige infrastructurele projecten


Om in hun planning rekening te kunnen houden met toekomstige infrastructurele projecten, hebben aannemers de provincie Noord-Brabant tijdens de Marktdag 2021 gevraagd regelmatig een lijst van toekomstige infrastructurele projecten te publiceren.

De provincie Noord-Brabant publiceert haar aanbestedingen van infrastructurele projecten op TenderNed. Deze lijst heeft tot doel om aannemers te informeren wanneer een infraproject als aanbesteding gaat starten op TenderNed.

Wijzigingen vanaf 2023 in de lijst:

  • Toegevoegd: is een lijst met toekomstige uitvragen bij Ingenieursbureaus vanuit de Raamovereenkomst (ROVK.ID.2021);
  • Gewijzigd: is dat we vanaf heden niet meer de ‘vooraankondiging’ publiceren maar de daadwerkelijke start van de aanbesteding. Wel streeft de provincie om voorafgaand aan de aankondiging een vooraankondiging te doen.

Met deze ontwikkeling hoopt de provincie tegemoet te komen aan de wens van de (aannemers)markt om hen tijdig te informeren op toekomstige infraprojecten van de provincie Noord-Brabant.

Actualiteit van lijst

Bovenstaande lijst actualiseren we dagelijks. De planning is aan verandering onderhevig. Aan de planning noch aan de lijst zijn op geen enkele wijze recht te ontlenen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.