N268 Dinteloord - Roosendaal


De provincie Noord-Brabant heeft in 2024 groot onderhoud uitgevoerd aan de N268 tussen de aansluiting met de A4 en de aansluiting met de A17. Zo is de N268 de komende 10 jaar een goed onderhouden en veilige weg.

Downloads

Waarom hebben we dit gedaan?

Ongeveer iedere 10 jaar heeft een weg groot onderhoud nodig. Door het verkeer slijt het asfalt en daarom hebben we deze vervangen. Zo blijft de weg in goede staat en kan het verkeer snel en veilig door blijven rijden.

Wat hebben we gedaan?

In 2022 hebben we onderzocht wat er aan de weg moet gebeuren. Zo hebben we gekeken naar de staat van het asfalt, de berm en zaken als verlichting, bebording en vangrails op en om de weg. Ook hebben we naar het verkeer zelf gekeken en naar de groei van het verkeer in de toekomst. Verwachten we de komende jaren ergens knelpunten en hoe zit het met de veiligheid? Dankzij dit onderzoek hebben we tijdens het onderhoud ook direct de fietsoversteek op de Rijpersweg in Oud-Gastel veiliger gemaakt.

Langs het gehele traject hebben we:

  • Het asfalt vervangen.
  • De belijning en markering vernieuwd.
  • De verkeersborden vervangen.
  • De lantaarnpalen voorzien van duurzamere LED verlichting.

Op een aantal locaties hebben we aanvullende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Tussen de A4 en de rotonde aan de Rijpersweg hebben we de berm met grasbetontegels verhard. Zo zakken (vracht-)auto’s niet weg in de berm als ze even naast de weg komen.
  • Rotonde Kreekweg: ook hier hebben we de berm verhard. Op verzoek van bewoners is de extra afslag (bypass) op de rotonde Kreekweg naar de Gastelsedijk West behouden.
  • Is de fietsoversteek bij de Rijpersweg naar de rotonde verlegd.
  • Is er een Heg gepland om oversteken ten hoogte van de Dulderstraat te ontmoedigen.
  • Hebben we het geluid reducerend asfalt tussen rotonde Rijpersweg tot en met de tunnelbak hersteld.
  • Staan bij de A17 nu intelligente verkeerslichten, waardoor het verkeer beter doorstroomt.

Meer informatie of vragen?

Voor vragen, klachten en meldingen kunt u terecht bij het e-loket van de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. Voor calamiteiten belt u met 073 – 6807368.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.