N625 Fietspad Lithoijen - Oss


De provincie gaat de fietspaden langs de N625 tussen Lithoijen en Oss vernieuwen. Zo verbeteren we de veiligheid voor de fietsers.

Waarom dit project?

Op dit moment zijn de fietspaden te smal om veilig in beide richtingen te fietsen. Zo is het stuk tussen de rotonde John F. Kennedybaan – Beatrixweg en de komgrens van Oss bijvoorbeeld maar 1,5 meter breed. De aanpassingen zorgen er voor dat fietsers minder vaak de weg over hoeven te steken. De bermen krijgen planten die bijen aantrekken.

Wat gaan we doen?

 • We verbreden het fietspad aan de zuidwestelijke kant van de N625. Het fietspad wordt 4 meter breed en wordt 2-richtingverkeer.
 • Het fietspad aan de noordoostelijke kant van de N625 is hiermee overbodig en zullen we verwijderen. De vrijgekomen ruimte gaan we zo inrichten dat het goed is voor bijen.
 • We brengen een middengeleider (vluchtheuvel) aan bij de oversteek bij de Leijgraafstraat en Pastoor van Weerdstraat. Zo hoeven fietsers niet meer in één keer de weg over te steken.
 • We grijpen de werkzaamheden direct aan om de bushalte aan de Pastoor de Weerdtstraat toegankelijk te maken voor reizigers met een beperking: zo kun je straks gelijkvloers instappen. Ook kan de bus straks in beide richtingen in een aparte halte naast de weg stoppen, zodat het overige verkeer door kan rijden.
 • We gaan de bermen langs de weg natuurvriendelijker inrichten. Zo groeien er dan meer verschillende soorten planten, goed voor de bijen.

Planning 2024 (onder voorbehoud)

 • Begin mei-half juni: Aanpassen kruisingen, hoofdrijbaan, bushalte
 • Begin-half juli: Aanleg nieuwe fietspad (beton storten)
 • Half juli-begin sept: Uitharden beton en afwerken inritten
 • Begin sept-half sept: Aanpassen rotonde gemeente Oss en aansluiting Frankenbeemdweg
 • Begin sept-eind sept: Verlichting en bermen afwerken
 • Eind sept: Oplevering nieuwe fietspad

Bestanden

Tekening en planning reconstructie fietspaden N625

Vragen over de N625 Fietspad Lithoijen - Oss?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Sabine van den Broek-Nieman via:

Nieuwsbrief N625

Gratis BouwApp

Op de hoogte blijven van alle bouw-communicatie? Download dan de Bouwapp van Heijmans op een smartphone. U vindt deze in de Google Playstore (Android) en de Apple Store (IOS)