Deze video gaat over Uitleganimatie Levendig Brabant

Let op: het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 10 mei.

In één oogopslag zien hoe de regeling Levendig Brabant in elkaar zit? Bekijk de infographic.

Wat houdt de regeling Levendig Brabant in?

De subsidieregeling ‘Levendig Brabant’ bevat twee onderdelen; Pilots Levendig Brabant en Stimulans voor Bewegen. Met deze regeling ondersteunen we samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd vanuit de samenleving.

Pilots Levendig Brabant

In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden. In totaal is er € 1,4 miljoen beschikbaar voor de pilots Levendig Brabant. Als provincie plussen we jouw projectbudget met minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- wanneer je aan de voorwaarden voldoet. 

Stimulans voor Bewegen

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. In totaal is er € 700.000,- beschikbaar. Als provincie plussen we jouw projectbudget met minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,- wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

Op de hoogte blijven?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Of wil je op de hoogte blijven en een seintje van ons ontvangen zodra de regeling opent? Mail dan je contactgegevens naar levendig@brabant.nl.